Arenesan


Pathfinder: the role playing game

Part 1: Black fang’s cave

Vandaag hadden we voor de eerste keer afgesproken om Pathfinder te spelen. In het begin de regels nog eens uitleggen op een versneld tempo voor dat we eindelijk konden beginnen. We waren met vier spelers. Floris speelde met Ishten, een elf cleric. Nico speelde met Thor, een dwarven fighter. Vincent speelde met Henry, een Human Wizard. En ikzelf (Yordi) speelde met Valena de Human rogue.

Om het spel te leren kennen, beide als spelers en GM begonnen we met het premade avontuur dat in de beginnerbox zat: Black Fang’s cave.

Alle characters kwamen samen in de inn van Erastil. Daar had Valena de opdracht op voorhand voorbereidt zodat de groep direct kon vertrekken richting de grot van Black Fang. Na een klein uurtje wandelen arriveerden we aan de grot. Bij de ingang stond een standbeeld van een grote krijger maar niemand wist precies wie aangezien er zuur op het beeld had ingewerkt. Voor de ingang van de grot hing een dikke laag mos die plotseling aan de kant geschoven werd door 2 goblins die de aanval inzetten.

Dat ongedierte werd snel opgeruimd en daaropvolgend kwamen we in de eerste kamer van de grot. Daar lagen 2 slaapzakken en een klein kistje. Het kistje werd gemakkelijk geopend nadat de sleutel in 1 van de slaapzakken teruggevonden was.

Even verderop stond er een deur, we besloten ernaartoe te gaan. We openden de deur en we zagen een magisch fontein. Deze had als opschrift: ‘Eenieder die goud offert aan Desna, godin van het fortuin, zal een blessing krijgen’ De enige die het aandurfde om te drinken van de fontein na er een muntstuk in gegooid te hebben was Ishten, de anderen bleven liever van het water af.

In deze kamer hoorden we wat gebabbel in de verte. We besloten echter de andere kant op te gaan en via een deur in de volgende kamer terecht te komen. In die kamer zagen we een mooie, grote robijn schitteren die geflankeerd was door 2 standbeelden die ons met dreigende ogen aankeken. Iedereen probeerde om rustig te kijken waar ze hun voeten neer moesten zetten behalve Ishten die ging zonder argwaan richting een standbeeld toen beide standbeelden plotseling vuur begonnen te spuwen. Valena kon net wegduiken en Henry stond buiten range maar Thor en vooral Ishten kregen de volle laag.

Iedereen ging terug achteruit en ondertussen ging Valena proberen om de trap onschadelijk te maken terwijl Henry zijn mage hands gebruikte om het voorwerp te pakken te krijgen (achteraf bleek dit normaliter onmogelijk te zijn omdat hij geen magische voorwerpen mag bewegen met die spell). Dat lukte en het lukte na een tijdje ook om 1 van de beelden onschadelijk te maken. Het begonnen al laat te worden dus besloten we onze slaapzakken boven te halen en in deze kamer te slapen omdat die goed verdedigbaar is.

’s Nachts zijn er geen problemen geweest en we gingen dus maar door richting een andere deur. Toen we die openden zagen we een kleine kamer die voor het grootste deel vol spinnenwebben hing. We gingen de kamer voorzichtig in richting het lijk van een goblin waarop we een speelgoedje van een draak vonden. Ondertussen spurtte er ineens een Giant Spider langs de webben naar beneden en die viel ons aan. Na een relatief kort gevecht en uitkijken voor een vergiftigde angel konden we op ons gemak doorlopen naar de volgende kamer. Tijdens het vorige gevecht probeerde Henry zijn kennis over spinnen te raadplegen maar blijkbaar wist hij dus nog niet eens wat een spin was…

We zagen een rare pilaar in het midden van de gang staan met een aantal rare tekens maar niemand kon ze ontcijferen. Even verderop zagen we een klein meertje met een klein eilandje waarop een aantal glimmende voorwerpen lagen. De mannen waren te bang om te zwemmen dus moest Valena dat karweitje weer opknappen. Ze ging naar dat eiland maar toen ze daar bijna was werd ze gegrepen door een Reefclaw. De rest moest proberen om met ranged weapons de reefclaw af te maken voor hij Valena mee naar onder trok. Dat lukte gelukkig ook en zo kwam ze er met de schrik vanaf.

Op het eiland lag een zwaard wat goud, een potion of invisibility en een potion of levitation. Dat zwaard bleek een Dragon-Bane longsword +1 te zijn. We vervolgden onze weg langs het meertje door en zo kwamen we in de kamer terecht waar we eerder gebabbeln vandaan hoorden komen. We zagen een aantal goblins met elkaar kibbelen totdat ze ons in de mot kregen. Er waren 5 goblins in totaal (waaronder 1 op een troon zat). Hij sprak tegen de party: ‘Me, King Fatmouth, sister Bucktooth stole dragon toy. Her missing now. These idiots too scared to go find toy. If you find toy, me let you live. And me let you go to throne room if you want.’

De groep gaf het speelgoed draakje dat ze eerder gevonden hadden aan de goblins en ze mochten de berg op klimmen zonder aangevallen te worden. Thor geraakte zonder problemen boven en gooide daar een touw naar beneden om de rest omhoog te helpen. In de kamer waarin we beland waren voelden we dat we bekeken werden. We wisten ook snel wat er ons aan het bekijken was. 3 skeletons vielen ons ineens aan vanuit de andere kant van de kamer. Zoals altijd is Thor er als de kippen bij als hij kan vechten. Ditmaal was het niet anders, met zijn eerste slag had hij al direct een skeleton verpulverd! En de ronde erna nog een. Ook dit was geen al te moeilijk gevecht.

We gingen de trappen af naar de laatste kamer toen we Black Fang zagen. Thor trok zijn aandacht zodat de draak hem zou aanvallen terwijl Valena de potion of invisibility nam om de draak langs achter te flanken. Terwijl Henry zijn sterkste spells castte en Ishten met zijn boog aanviel en ondertussen het leven van Thor in de gaten hield. Met behulp van de dragon-bane longsword kon hij de draak een paar rake klappen uitdelen. Na enkele klappen sprong de draak op en vloog weg via een nis in het plafond van de grot. Hierdoor konden wij aan zijn goudstapel, daar vonden we enkele potions en scrolls en een heleboel goud.

Op de terugweg zagen we dat de goblins en King Fatmouth nog altijd in dezelfde kamer waren en toen kwam Thor op het idee om een verrassingsaanval te doen vanop de clif. Dit was een heel gemakkelijk gevecht aangezien we bleven boogschutten terwijl Thor de goblins die naar boven probeerden te klauteren de hersenpan insloeg. We konden nu ook aan de schatkist die naast de troon van King Fatmouth stond en hebben daar alles uit meegenomen.

We gingen terug naar de inn van Erastil om daar direct in ons volgende avontuur te rollen.

Part 2: crypte des doods

Terug aangekomen in Erastil gingen we terug naar de inn en daar hoorden we dat er wat problemen waren op het plaatselijke kerkhof, er bleken lijken verdwenen te zijn ui de tomben. Wij besloten om daar eens op onderzoek uit te gaan.

Aangekomen op het kerkhof bleek inderdaad dat een aantal graven gewoon leeg waren geroofd. Op het kerkhof waren allemaal kleinere catacomben en 1 grote. In de eerste kamer waren er 3 graven die gesloten waren en aan de zijkanten stonden hoge pilaren. Wij gingen gewoon door tot de deur op het einde maar halverwege de kamer kraakten de graven en uit elk graf kwam een skeleton die even later op een hoop lagen na een gemakkelijk gevecht.

Wij gingen gewoon door naar de volgende kamer daarna. Er was hier niet veel te zien en aan de andere kant van de kamer waren er 2 deuren: 1 links en 1 rechts.We gingen in de richting van de linkse deur toen Thor plots een valstrik activeerde, een grote put opende zich onder hem en hij viel in de put. De rest hielp hem er snel uit natuurlijk.

We gingen de linkse deur in waar we een standbeeld met 2 graven erlangs zagen. We waren iets meer op onze hoede als in de vorige kamers. Achter het standbeeld zagen we een hendel staan. We haalden de hendel over en hoorden de deur in de vorige kamer kraken en direct erna ook de 2 graven in de kamer, deze keer hadden we te maken met 2 zombies, ook geen onoverwinnelijke tegenstanders.

In deze kamer was er geen andere deur dus we gingen terug naar de kamer van de valstrik. De deur aan de andere kant was open gegaan en we konden daar dus door. In deze kamer stonden er 4 graven links van ons en rechts van ons een poel. Na een perception check zag Valena een andere grendel op de bodem van de poel. Natuurlijk mocht zij ook weer het water in omdat de anderen schrik hadden dat er weer iets zou gebeuren.

De volgende deur aan de andere kant ging open maar voor we vertrokken onderzochten we eerst nog de 4 graven. In een graf zagen we mini-eieren liggen, waarschijnlijk van een insect maar niemand kon identificeren van welk beest ze waren. We gingen dan toch maar door de net open gegane deur. Plotseling begon er een bijl heen en weer te vliegen die ontmanteld moest worden door Valena. Dat lukte zonder al te veel problemen en we liepen verder door de gang.

We kwamen uit in een soort gevangenis/folterkamer waar een stuk of 5 kooien waren. In 1 kooi lag een lijk, in een andere zat een wolf en in nog een andere zat een boer uit de omgeving, die wist alleen maar te zeggen dat hij ontvoerd was en dat hij hier zo snel mogelijk weg wou ondertussen werd de wolf verslaan door Thor.

Aan het einde van de kamer was er een trap die naar beneden leidde. Natuurlijk gingen wij de trap af. De trap kwam uit op een bibliotheek en achteraan in de kamer was er een doorgang en op het einde van de kamer lag er een boek op een pedestal. Henry kon uit het boek een aantal zinnen lezen en toen opende er zich een ander luik langs de andere uitgang, deze hing vol met webben maar we besloten toch om erdoor te gaan. Niet veel verder stond er dan een standbeeld met een bepaalde speciale code op die Henry gelukkig kon lezen.

Hierna gingen we door de andere gang. Daar kwamen we uit op een magisch veld waar het probleem met de code opgelost moest worden. Dat bleek niet zo’n groot probleem te zijn dus we gingen zonder problemen over dat magische veld heen. Hierna kwamen we in de laatste kamer uit. Er stond een skeleton boss ons op te wachten. Dit was een vrij heftig gevecht aangezien de skeleton een immens hoge (voor ons level) armor had. Valena werd zelfs zo hard geraakt dat ze in een klap dood was (-11 health). De rest kon de skeleton afmaken en gelukkig had Ishten een scroll of renew life om Valena terug tot leven te wekken.

We kregen echter niet veel rust na dit gedoe, want plots verscheen Aconia Rastburn een half-lich. Zij boodt ons aan om opdrachten voor haar uit te voeren en daarbij zouden we nog een aantal extra voordelen krijgen. Thor en Henry waren tegen het aanbod terwijl Valena twijfelde en Ishten akkoord wou gaan (wat vrij raar is voor een LG Cleric). Na een kort dispuut besloten we het aanbod vriendelijk af te slaan waarop Aconia ons aanviel.

Alsof het vorige gevecht nog niet hard genoeg was was dit nog moeilijker. Op een bepaald moment waren Thor en Henry zo goed als unconcious maar dankzij Ishten bleef iedereen in leven. Hij is daadwerkelijk een meester in het healen. Met een heleboel geluk versloegen we de Half-Lich en was het probleem op het kerkhof opgelost.

In een van de boekenrekken vonden we een schatkaart waar we de volgende sessie achteraan gaan.

Comments

Ridigroll

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.