Arenesan

2012_04_02


Deel 1: Reis naar Ardanosis

Na een afwezigheid van 2 weken voor het maken van wat equipment was Thor terug van weggeweest, helaas was Ishten afwezig op deze missie evenals Flynn. In Hessen gingen we naar het kantoor van de militie, daar kregen we te horen dat Ardanosis misschien ook iets met het Syndicaat te maken zou kunnen hebben. Het hoofd van de militie gaf ons een brief mee die we aan Hergul moesten tonen als we in Ardanosis arriveren. Wij vertrokken er nu ook onmiddelijk naartoe, het zou ongeveer een reis van 2,5 dag zijn om er te geraken.

We kwamen al snel aan een kruispunt met 4 splitsingen waarvan één terug naar Hessen. Na enkele knowledge checks van Elun en Henry waren we te weten gekomen dat de 3 andere wegen naar Ardanosis leidden maar één weg ging door een bos, de tweede weg door een moeras en de derde weg door de bergen. Eerst was de groep van plan om door de bergen te trekken maar na even overleggen werd toch voor het bos gekozen.

Na enkele uren wandelen zonder al te veel problemen kwamen we het dorp Ernera tegen, dit is een klein houthakkersdorpje. Voor het dorp stonden 2 guards die ons niet binnen lieten. Ze vertelden dat het dorp in quarantaine was door een dodelijke ziekte die er uitgebroken was. De groep, iets of wat achterdochtig deed alsof ze doorliepen maar even verder weken ze van de weg af om te proberen om door de omheining van het dorp te kijken en zo meer te weten te komen. Het enige wat ze hoorden waren enkele schreeuwen in de verte.

Niet veel wijzer en toch wel schrik hebbend van de ziekte (vooral Henry) gingen ze verder op hun tocht naar Ardanosis. Niet veel verder kwam de groep langs een klein meertje waarlangs ze een Half-Orc zagen staan. Die vertelde de groep niet zoveel over zichzelf maar het was voor Elun duidelijk dat het een druïde was. Die vertelde dat onze groep misschien toch maar eens terug naar Ernera moesten gaan omdat daar iets niet pluis was en het was niet de ziekte die er iets mee te maken had wist hij te vertellen, toen we hem vroegen hoe hij dat wist wees hij naar de vogels maar meer zij hij niet.

Iets of wat argwanend keerde de groep terug naar Ernera (zonder de druïde). Na een kort gesprek waren de guards die het dorp verdedigden ambetant aan het worden en gingen ze over tot een gevecht, in een boom even verderop bleek zelfs nog een van hun kompanen te zitten die een goede schutter bleek te zijn.

De guards waren alle 3 vrij snel aan de beurt evenals Valena. Een van de guards was zelfs zo snel dat Valena al een rake klap gekregen had voordat ze het nog maar door had. Hierdoor besloot ze om toch maar de eidolon van Elun het tankwerk te laten doen samen met Thor. Terwijl Thor, Henry en de eidolon zich richtten op de 2 guards gingen Valena en Elun achter de boogschutter aan eveneens met hun bogen. Niet veel later was het gevecht beslecht in ons voordeel.

We probeerden door de poort binnen te geraken maar die bleek gesloten te zijn dus vonden we er niets beter op dan Henry de poort in vlammen op te laten gaan. Toen dat gedaan was na een kwartiertje kwamen we op een klein marktplein uit waar alle kramen doorzocht en omvergegooid waren. In enkele kramen vonden we nog bruikbare spullen zoals enkele scrolls.

De nacht was al gevallen toen we nog besloten om de kerk binnen te gaan. We hadden het gevoel dat we bekeken werden maar wisten niet door wie of wat. We moesten hier wel torches aansteken omdat niemand buiten Thor anders een hand voor ogen zag. Toen we de kerk verder in gingen zagen we plotseling 3 schimmen opduiken, 1 voor ons, 1 links van ons en 1 rechts van ons. Deze schimmen begonnen met een aanval zonder iets te zeggen.

De tegenstanders maakten uiteindelijk geen schijn van kans na het in brand zetten van enkele banken door Valena en Henry. Na het gevecht werd het tabernakel open gebroken door Thor en Henry. Daarin stond een zilveren kelk maar die namen we niet mee aangezien die niet zoveel waard was.

We besloten om naast de kerk ons kamp op te zetten en voor we gingen slapen liet Elun zijn eidolon nog eens op verkenning gaan achter de kerk, die trof daar enkele kleine huisjes aan en het hoofdgebouw van het dorp. Hij ging dichter maar kon voor de rest niet zoveel afleiden over dat gebouw. We gingen dus maar slapen

Na een nacht zonder problemen gingen we naar het hoofdgebouw en Thor bashte de deur in alsof het niets was. Eens binnen zagen we 3 individuen rond een tafel zitten. Die individuen hadden ons ook onmiddelijk gezien, ze namen hun wapens en begonnen ons aan te vallen.

Onze nieuwe tegenstand bestond uit 1 archer, 1 speervechter en 1 rogue, de archer had de pech dat hij aan de foute kant van de tafel zat en op hem werd volop gecharged door de eidolon terwijl Thor op de speervechter vloog. In deze positie hadden de tegenstanders opnieuw geen schijn van kans en werden ze doodleuk afgeslacht.

In deze kamer waren er 3 deuren te zien, we gingen een eerste deur binnen die naar een chemisch labo leidde, daar vonden we een paar potion’s en scrolls. We gingen dan een de deur daartegenover binnen, hier zagen we nog een chemisch labo waar we een wand of color spray vonden (voor creatief gebruik :p ).

In die kamer was er eveneens een nieuwe deur te zien die naar een kleine gevangenis leidde. In de gevangenis zaten verscheidene mensen gevangen, zowel levend als dood. Valena liet iedereen vrij met behulp van haar disable device skill. Een van de gevangenen, de burgemeester, was ontzettend blij dat wij hem geholpen hadden en gaf ons 250 gp dat niet door de bandieten gevonden was. Jammer genoeg wist hij niet van welke bende de bandieten afkomstig zijn, (het Syndicaat misschien?)

Wij besloten onze tocht voort te zetten op zoek naar de druïde die ons naar het dorp had laten terugkeren. Terug aangekomen aan het kleine meertje bleek deze verdwenen te zijn met de noorderzon. Iets of wat teleurgesteld zette de groep zijn tocht naar Ardanosis verder.

Deze dag waren er verder geen problemen meer en zette de tocht zich voort al hadden ze soms wel het gevoel dat ze bekeken werden maar ze wisten of zagen niet door wie of wat.
De volgende dag kwam de groep langs het Ardarad, dit is een groot waterrad dat voor een groot deel van de voedselproductie van Ardanosis zorgt, dus het teken dat ze bijna op hun bestemming aangekomen waren. Hier kocht de groep een groot aantal broden omdat dit bekend staat als brood dat heel lang meegaat (5 dagen om een brood op te eten en een brood gaat 3 maanden mee).

Deel 2: Ardanosis

Rond een uur of 6 tegen de avond aan arriveerden we in Ardanosis, de poortwachter liet ons binnen mits het laten zien van de brief die bestemd is voor Hergul. We kwamen uit in een straat waar onmiddellijk rechts van ons het militie bureel lag en links een inn. We gingen dus onmiddellijk naar het bureel waar we naar Hergul vroegen, die leek afwezig te zijn maar de guard van wacht meldde ons dat we morgen rond de middag terug moesten komen. Thor vroeg eveneens of hun onkosten om te logeren vergoed werden door de militie. Na even nadenken besloot de wachter hierin op toe te stemmen.

Zo gezegd zo gedaan, we gingen naar de inn tegenover het bureel en boekten een kamer om te overnachten op kosten van de militie. Maar voor we gingen slapen hadden we nog heel wat gedronken in de inn (eveneens op kosten van de militie).

De volgende ochtend bleek Valena plotseling verdwenen te zijn. De anderen zich daarvan niets aantrekkend gingen naar de lokale markt om eventueel interessante voorwerpen te bemachtigen. Henry vond zijn inkt om de scrolls mee om te zetten naar zijn spellbook, maar voor de rest was er niet veel te zien, maar voor specialere voorwerpen werden ze doorverwezen naar de Zwarte Markt.

Zij natuurlijk met hun drieën en de eidolon daarheen. Hier waren ze toch iets of wat racistisch ten opzichte van dwergen maar Thor gebruikte dat handig in zijn voordeel door op die manier enkele verkopers af te dreigen en om zo een lagere prijs te krijgen. Dit lukte aardig en hij heeft hierdoor een zeer mooie longbow op de kop kunnen tikken.

Na een tijdje zag de groep ineens iemand weglopen voor iets of iemand en die duwde een of ander bolvormig, mechanisch voorwerp in de handen van Henry, die het na het even te bekijken op de grond neergooide. Een kleine groep dwergen die hadden staan toekijken wisten te vertellen dat het voorwerp een oud dwergenartefact was dat gebruikt kan worden om het oude dwergenfort Genroz dat ten noordwesten van Ardanosis ligt op een scheiding tussen het moeras en de bergen.

De groep besloot dit even links te laten liggen en ging terug naar het militiekantoor. Hergul was er inderdaad aanwezig en hij verwees hen door naar Hafni Darkrose, de bevelhebber over Ardanosis. Aangekomen aan zijn paleis bleek hij in het moeras te zitten ten noorden van Ardanosis, er werd ook aan de groep verteld dat hij vanaf 18h terug zou zijn aan het paleis. Hier trokken we ons niets van aan en we gingen het moeras in op zoek naar hem.

Na even wandelen zagen we een andere groep in de verte opdoemen, ze leken niet vijandig dus gingen we er gewoon naartoe. We waren correct en we ontmoetten Hafni in die groep, maar hij vermeldde ons al direct dat hij op geen enkele vraag van ons antwoord zou geven maar hij beloofde wel tijd vrij te maken voor ons als we ervoor zouden kunnen zorgen dat de haard van de undead in deze regio gevonden en verwoest werd. Hij vertelde ons om in de buurt van het standbeeld van Ragnar Stormblood te zoeken.

Thor onderzocht het standbeeld en merkte op dat het toegang bood aan een verborgen gang. Dicht bij het standbeeld stond een altaar waarop een soort bijbel lag. Met inspectie van naderbij merkte Henry op dat het grotendeels in een taal geschreven was maar op de bladzijde die open lag was er één zin in een andere taal, ook die kon hij zonder problemen lezen. Na het hardop zeggen van die zin was er een luid gekraak te horen en plotseling begon het standbeeld te bewegen en werd er een onderaardse gang zichtbaar. De groep besloot om binnen te gaan aangezien de stank des doods er hing.

Deel 3: Ragnar’s crypte

We gingen door de gang en kwamen in een crypte uit, het was er vrij rommelig met heel wat skeletten en losgebroken stenen op de grond.

In de eerste kamer vochten we tegen een skeletal champion (ja zo een die Valena ge-one-hit had tijdens de eerste sessie. Deze keer bleek de tegenstander niet zo sterk en gingen hij en de boogschutter zeer snel ten onder in tegenstelling tot de eerste keer in een crypte. Na de loot mee te nemen gingen we naar de volgende kamer.

In de tweede kamer zagen we weer een aantal omgevallen pilaren en op het einde van de kamer zagen we een standbeeld met daarvoor een steen waarop een schatkist stond. Thor ging ernaartoe om het standbeeld te onderzoeken, hij zag onmiddellijk dat het standbeeld ervoor kon zorgen dat het bovenste gedeelte van de steen weggeschoven kon worden door het standbeeld. Dat wetende twijfelde de groep even maar ze besloten om toch de inhoud van de kist leeg te maken.

Thor nam alles mee en liep rechtstreeks terug naar de ingang van de kamer waar Henry, Elun en de eidolon stonden. Een paar seconde later begon het standbeeld te bewegen en schoof het deksel van de steen ervoor eraf en er klonk een luid, kwaadaardig gegrom uit de steen.

Ineens kwamen er een aantal vodden uit in de vorm van een mens, het bleek dus een mummie te zijn die zich daar schuilhield. Deze kwam direct in de richting van de groep toen Thor ineens een briljant idee had. Hij nam zijn pasgekochte boog en een pijl en doopte de pijl eerst in een brandende torch die aan de muur hing, hij schoot en raakte de mummie. Doordat de mummie van vodden gemaakt was, was hij heel kwetsbaar voor vuur en stond hij onmiddellijk in brand.

Op die manier had de mummie geen schijn van kans en bleek dit dus een zeer gemakkelijk gevecht te zijn. Slim gebruik maken van de omgeving, dat moet ik gewoon aanmoedigen. (Jongens, denk ook eens na over wat jullie met die wands kunnen doen, wees creatief xD ) Voor de rest was er in deze kamer niet veel meer te zien buiten een doorgang naar de volgende kamer.

Deze kamer zag er hetzelfde uit als de vorige, met een aantal omgevallen pilaren en veel brokken op de grond, echter op het einde van de kamer was er iets vreemds zichtbaar, gelukkig kenden Elun en Henry dit ‘ding’. Het was een portaal naar een andere dimensie, de groep vertrouwde de kamer echter niet en lieten de eidolon op inspectie uit gaan. De eerste paar seconden zag hij niets toen plotseling drie gedaanten van het plafond naar beneden sprongen en begonnen met de groep aan te vallen.

De rare creaturen bleken ghouls te zijn, weer een soort undead dat we nog niet eerder tegengekomen waren. Deze beesten bleken vrij ambetante tegenstanders te zijn toen er plots nog een ons onbekende undead soort uit het portaal kwam. Deze keer wist Elun dat het een Hueceva was, dit beest net als de ghouls draagt ziekten mee die overgedragen worden op een hit. De hueceva kwam steeds dichter terwijl de ghouls maar bleven leven.

Na een tijdje hoorde de groep voetstappen in de gang achter zich (in de vorige kamer dus), schrik hebbend voor de komst van meer undead aangezien ze vergeten waren om in de steen waar de mummie uitkwam na te kijken of er geen andere undead uit zouden kunnen komen.

Gelukkig bleek het lot hun toe te lachen aangezien ze door de deur ineens de half-orc druïde zagen komen die ze enkele dagen eerder gezien hadden nabij Ernera. Hij hielp de groep er terug bovenop door wat te healen en even later was de strijd beslecht in ons voordeel. Maar voor ons doemde nog altijd het portaal, durft de groep het aan om door het portaal te gaan? Wat zullen ze vinden als ze eenmaal het portaal binnen gestapt zijn? Zullen ze het portaal overleven, terwijl Valena verdwenen is en Genroz nog voor hen ligt? Dat zullen we weten tijdens de volgende sessie waarvan de datum nog bepaald moet worden…

Comments

Ridigroll

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.