Arenesan

2012_05_19


Deel 1: Gevecht in de andere dimensie

De groep bestaande uit Thor, Elun, Henry en Korag besloot om te overnachten voor het portaal, met wachtposten natuurlijk. Die nacht kwam er niets meer uit het portaal, de volgende ochtend werd de groep verrast door Ishten en Flynn die ons spoor hadden nagetrokken en ons zo gevonden hadden. Net op het juiste moment om te beslissen of de groep het portaal binnen ging. Korag was er niet zo happig op maar de rest zag het wel zitten. Elun en Korag waren aangeduid om de wacht te houden bij de ingang van het portaal zodat niets of niemand de rest van de groep zou kunnen achtervolgen. De groep ging het portaal binnen…

Eens binnen zagen ze een kamer die verlicht was door het flauwe licht van het portaal, alhoewel de kamer niet zichtbaar was tot helemaal vanachter.

Comments

Ridigroll

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.