Arenesan

2012_05_19


Deel 1: Gevecht in de andere dimensie

De groep bestaande uit Thor, Elun, Henry en Korag besloot om te overnachten voor het portaal, met wachtposten natuurlijk. Die nacht kwam er niets meer uit het portaal, de volgende ochtend werd de groep verrast door Ishten en Flynn die ons spoor hadden nagetrokken en ons zo gevonden hadden. Net op het juiste moment om te beslissen of de groep het portaal binnen ging. Korag was er niet zo happig op maar de rest zag het wel zitten. Elun en Korag waren aangeduid om de wacht te houden bij de ingang van het portaal zodat niets of niemand de rest van de groep zou kunnen achtervolgen. De groep ging het portaal binnen…

Eens binnen zagen ze een kamer die verlicht was door het flauwe licht van het portaal, alhoewel de kamer niet zichtbaar was tot helemaal vanachter.

View
2012_04_02


Deel 1: Reis naar Ardanosis

Na een afwezigheid van 2 weken voor het maken van wat equipment was Thor terug van weggeweest, helaas was Ishten afwezig op deze missie evenals Flynn. In Hessen gingen we naar het kantoor van de militie, daar kregen we te horen dat Ardanosis misschien ook iets met het Syndicaat te maken zou kunnen hebben. Het hoofd van de militie gaf ons een brief mee die we aan Hergul moesten tonen als we in Ardanosis arriveren. Wij vertrokken er nu ook onmiddelijk naartoe, het zou ongeveer een reis van 2,5 dag zijn om er te geraken.

We kwamen al snel aan een kruispunt met 4 splitsingen waarvan één terug naar Hessen. Na enkele knowledge checks van Elun en Henry waren we te weten gekomen dat de 3 andere wegen naar Ardanosis leidden maar één weg ging door een bos, de tweede weg door een moeras en de derde weg door de bergen. Eerst was de groep van plan om door de bergen te trekken maar na even overleggen werd toch voor het bos gekozen.

Na enkele uren wandelen zonder al te veel problemen kwamen we het dorp Ernera tegen, dit is een klein houthakkersdorpje. Voor het dorp stonden 2 guards die ons niet binnen lieten. Ze vertelden dat het dorp in quarantaine was door een dodelijke ziekte die er uitgebroken was. De groep, iets of wat achterdochtig deed alsof ze doorliepen maar even verder weken ze van de weg af om te proberen om door de omheining van het dorp te kijken en zo meer te weten te komen. Het enige wat ze hoorden waren enkele schreeuwen in de verte.

Niet veel wijzer en toch wel schrik hebbend van de ziekte (vooral Henry) gingen ze verder op hun tocht naar Ardanosis. Niet veel verder kwam de groep langs een klein meertje waarlangs ze een Half-Orc zagen staan. Die vertelde de groep niet zoveel over zichzelf maar het was voor Elun duidelijk dat het een druïde was. Die vertelde dat onze groep misschien toch maar eens terug naar Ernera moesten gaan omdat daar iets niet pluis was en het was niet de ziekte die er iets mee te maken had wist hij te vertellen, toen we hem vroegen hoe hij dat wist wees hij naar de vogels maar meer zij hij niet.

Iets of wat argwanend keerde de groep terug naar Ernera (zonder de druïde). Na een kort gesprek waren de guards die het dorp verdedigden ambetant aan het worden en gingen ze over tot een gevecht, in een boom even verderop bleek zelfs nog een van hun kompanen te zitten die een goede schutter bleek te zijn.

De guards waren alle 3 vrij snel aan de beurt evenals Valena. Een van de guards was zelfs zo snel dat Valena al een rake klap gekregen had voordat ze het nog maar door had. Hierdoor besloot ze om toch maar de eidolon van Elun het tankwerk te laten doen samen met Thor. Terwijl Thor, Henry en de eidolon zich richtten op de 2 guards gingen Valena en Elun achter de boogschutter aan eveneens met hun bogen. Niet veel later was het gevecht beslecht in ons voordeel.

We probeerden door de poort binnen te geraken maar die bleek gesloten te zijn dus vonden we er niets beter op dan Henry de poort in vlammen op te laten gaan. Toen dat gedaan was na een kwartiertje kwamen we op een klein marktplein uit waar alle kramen doorzocht en omvergegooid waren. In enkele kramen vonden we nog bruikbare spullen zoals enkele scrolls.

De nacht was al gevallen toen we nog besloten om de kerk binnen te gaan. We hadden het gevoel dat we bekeken werden maar wisten niet door wie of wat. We moesten hier wel torches aansteken omdat niemand buiten Thor anders een hand voor ogen zag. Toen we de kerk verder in gingen zagen we plotseling 3 schimmen opduiken, 1 voor ons, 1 links van ons en 1 rechts van ons. Deze schimmen begonnen met een aanval zonder iets te zeggen.

De tegenstanders maakten uiteindelijk geen schijn van kans na het in brand zetten van enkele banken door Valena en Henry. Na het gevecht werd het tabernakel open gebroken door Thor en Henry. Daarin stond een zilveren kelk maar die namen we niet mee aangezien die niet zoveel waard was.

We besloten om naast de kerk ons kamp op te zetten en voor we gingen slapen liet Elun zijn eidolon nog eens op verkenning gaan achter de kerk, die trof daar enkele kleine huisjes aan en het hoofdgebouw van het dorp. Hij ging dichter maar kon voor de rest niet zoveel afleiden over dat gebouw. We gingen dus maar slapen

Na een nacht zonder problemen gingen we naar het hoofdgebouw en Thor bashte de deur in alsof het niets was. Eens binnen zagen we 3 individuen rond een tafel zitten. Die individuen hadden ons ook onmiddelijk gezien, ze namen hun wapens en begonnen ons aan te vallen.

Onze nieuwe tegenstand bestond uit 1 archer, 1 speervechter en 1 rogue, de archer had de pech dat hij aan de foute kant van de tafel zat en op hem werd volop gecharged door de eidolon terwijl Thor op de speervechter vloog. In deze positie hadden de tegenstanders opnieuw geen schijn van kans en werden ze doodleuk afgeslacht.

In deze kamer waren er 3 deuren te zien, we gingen een eerste deur binnen die naar een chemisch labo leidde, daar vonden we een paar potion’s en scrolls. We gingen dan een de deur daartegenover binnen, hier zagen we nog een chemisch labo waar we een wand of color spray vonden (voor creatief gebruik :p ).

In die kamer was er eveneens een nieuwe deur te zien die naar een kleine gevangenis leidde. In de gevangenis zaten verscheidene mensen gevangen, zowel levend als dood. Valena liet iedereen vrij met behulp van haar disable device skill. Een van de gevangenen, de burgemeester, was ontzettend blij dat wij hem geholpen hadden en gaf ons 250 gp dat niet door de bandieten gevonden was. Jammer genoeg wist hij niet van welke bende de bandieten afkomstig zijn, (het Syndicaat misschien?)

Wij besloten onze tocht voort te zetten op zoek naar de druïde die ons naar het dorp had laten terugkeren. Terug aangekomen aan het kleine meertje bleek deze verdwenen te zijn met de noorderzon. Iets of wat teleurgesteld zette de groep zijn tocht naar Ardanosis verder.

Deze dag waren er verder geen problemen meer en zette de tocht zich voort al hadden ze soms wel het gevoel dat ze bekeken werden maar ze wisten of zagen niet door wie of wat.
De volgende dag kwam de groep langs het Ardarad, dit is een groot waterrad dat voor een groot deel van de voedselproductie van Ardanosis zorgt, dus het teken dat ze bijna op hun bestemming aangekomen waren. Hier kocht de groep een groot aantal broden omdat dit bekend staat als brood dat heel lang meegaat (5 dagen om een brood op te eten en een brood gaat 3 maanden mee).

Deel 2: Ardanosis

Rond een uur of 6 tegen de avond aan arriveerden we in Ardanosis, de poortwachter liet ons binnen mits het laten zien van de brief die bestemd is voor Hergul. We kwamen uit in een straat waar onmiddellijk rechts van ons het militie bureel lag en links een inn. We gingen dus onmiddellijk naar het bureel waar we naar Hergul vroegen, die leek afwezig te zijn maar de guard van wacht meldde ons dat we morgen rond de middag terug moesten komen. Thor vroeg eveneens of hun onkosten om te logeren vergoed werden door de militie. Na even nadenken besloot de wachter hierin op toe te stemmen.

Zo gezegd zo gedaan, we gingen naar de inn tegenover het bureel en boekten een kamer om te overnachten op kosten van de militie. Maar voor we gingen slapen hadden we nog heel wat gedronken in de inn (eveneens op kosten van de militie).

De volgende ochtend bleek Valena plotseling verdwenen te zijn. De anderen zich daarvan niets aantrekkend gingen naar de lokale markt om eventueel interessante voorwerpen te bemachtigen. Henry vond zijn inkt om de scrolls mee om te zetten naar zijn spellbook, maar voor de rest was er niet veel te zien, maar voor specialere voorwerpen werden ze doorverwezen naar de Zwarte Markt.

Zij natuurlijk met hun drieën en de eidolon daarheen. Hier waren ze toch iets of wat racistisch ten opzichte van dwergen maar Thor gebruikte dat handig in zijn voordeel door op die manier enkele verkopers af te dreigen en om zo een lagere prijs te krijgen. Dit lukte aardig en hij heeft hierdoor een zeer mooie longbow op de kop kunnen tikken.

Na een tijdje zag de groep ineens iemand weglopen voor iets of iemand en die duwde een of ander bolvormig, mechanisch voorwerp in de handen van Henry, die het na het even te bekijken op de grond neergooide. Een kleine groep dwergen die hadden staan toekijken wisten te vertellen dat het voorwerp een oud dwergenartefact was dat gebruikt kan worden om het oude dwergenfort Genroz dat ten noordwesten van Ardanosis ligt op een scheiding tussen het moeras en de bergen.

De groep besloot dit even links te laten liggen en ging terug naar het militiekantoor. Hergul was er inderdaad aanwezig en hij verwees hen door naar Hafni Darkrose, de bevelhebber over Ardanosis. Aangekomen aan zijn paleis bleek hij in het moeras te zitten ten noorden van Ardanosis, er werd ook aan de groep verteld dat hij vanaf 18h terug zou zijn aan het paleis. Hier trokken we ons niets van aan en we gingen het moeras in op zoek naar hem.

Na even wandelen zagen we een andere groep in de verte opdoemen, ze leken niet vijandig dus gingen we er gewoon naartoe. We waren correct en we ontmoetten Hafni in die groep, maar hij vermeldde ons al direct dat hij op geen enkele vraag van ons antwoord zou geven maar hij beloofde wel tijd vrij te maken voor ons als we ervoor zouden kunnen zorgen dat de haard van de undead in deze regio gevonden en verwoest werd. Hij vertelde ons om in de buurt van het standbeeld van Ragnar Stormblood te zoeken.

Thor onderzocht het standbeeld en merkte op dat het toegang bood aan een verborgen gang. Dicht bij het standbeeld stond een altaar waarop een soort bijbel lag. Met inspectie van naderbij merkte Henry op dat het grotendeels in een taal geschreven was maar op de bladzijde die open lag was er één zin in een andere taal, ook die kon hij zonder problemen lezen. Na het hardop zeggen van die zin was er een luid gekraak te horen en plotseling begon het standbeeld te bewegen en werd er een onderaardse gang zichtbaar. De groep besloot om binnen te gaan aangezien de stank des doods er hing.

Deel 3: Ragnar’s crypte

We gingen door de gang en kwamen in een crypte uit, het was er vrij rommelig met heel wat skeletten en losgebroken stenen op de grond.

In de eerste kamer vochten we tegen een skeletal champion (ja zo een die Valena ge-one-hit had tijdens de eerste sessie. Deze keer bleek de tegenstander niet zo sterk en gingen hij en de boogschutter zeer snel ten onder in tegenstelling tot de eerste keer in een crypte. Na de loot mee te nemen gingen we naar de volgende kamer.

In de tweede kamer zagen we weer een aantal omgevallen pilaren en op het einde van de kamer zagen we een standbeeld met daarvoor een steen waarop een schatkist stond. Thor ging ernaartoe om het standbeeld te onderzoeken, hij zag onmiddellijk dat het standbeeld ervoor kon zorgen dat het bovenste gedeelte van de steen weggeschoven kon worden door het standbeeld. Dat wetende twijfelde de groep even maar ze besloten om toch de inhoud van de kist leeg te maken.

Thor nam alles mee en liep rechtstreeks terug naar de ingang van de kamer waar Henry, Elun en de eidolon stonden. Een paar seconde later begon het standbeeld te bewegen en schoof het deksel van de steen ervoor eraf en er klonk een luid, kwaadaardig gegrom uit de steen.

Ineens kwamen er een aantal vodden uit in de vorm van een mens, het bleek dus een mummie te zijn die zich daar schuilhield. Deze kwam direct in de richting van de groep toen Thor ineens een briljant idee had. Hij nam zijn pasgekochte boog en een pijl en doopte de pijl eerst in een brandende torch die aan de muur hing, hij schoot en raakte de mummie. Doordat de mummie van vodden gemaakt was, was hij heel kwetsbaar voor vuur en stond hij onmiddellijk in brand.

Op die manier had de mummie geen schijn van kans en bleek dit dus een zeer gemakkelijk gevecht te zijn. Slim gebruik maken van de omgeving, dat moet ik gewoon aanmoedigen. (Jongens, denk ook eens na over wat jullie met die wands kunnen doen, wees creatief xD ) Voor de rest was er in deze kamer niet veel meer te zien buiten een doorgang naar de volgende kamer.

Deze kamer zag er hetzelfde uit als de vorige, met een aantal omgevallen pilaren en veel brokken op de grond, echter op het einde van de kamer was er iets vreemds zichtbaar, gelukkig kenden Elun en Henry dit ‘ding’. Het was een portaal naar een andere dimensie, de groep vertrouwde de kamer echter niet en lieten de eidolon op inspectie uit gaan. De eerste paar seconden zag hij niets toen plotseling drie gedaanten van het plafond naar beneden sprongen en begonnen met de groep aan te vallen.

De rare creaturen bleken ghouls te zijn, weer een soort undead dat we nog niet eerder tegengekomen waren. Deze beesten bleken vrij ambetante tegenstanders te zijn toen er plots nog een ons onbekende undead soort uit het portaal kwam. Deze keer wist Elun dat het een Hueceva was, dit beest net als de ghouls draagt ziekten mee die overgedragen worden op een hit. De hueceva kwam steeds dichter terwijl de ghouls maar bleven leven.

Na een tijdje hoorde de groep voetstappen in de gang achter zich (in de vorige kamer dus), schrik hebbend voor de komst van meer undead aangezien ze vergeten waren om in de steen waar de mummie uitkwam na te kijken of er geen andere undead uit zouden kunnen komen.

Gelukkig bleek het lot hun toe te lachen aangezien ze door de deur ineens de half-orc druïde zagen komen die ze enkele dagen eerder gezien hadden nabij Ernera. Hij hielp de groep er terug bovenop door wat te healen en even later was de strijd beslecht in ons voordeel. Maar voor ons doemde nog altijd het portaal, durft de groep het aan om door het portaal te gaan? Wat zullen ze vinden als ze eenmaal het portaal binnen gestapt zijn? Zullen ze het portaal overleven, terwijl Valena verdwenen is en Genroz nog voor hen ligt? Dat zullen we weten tijdens de volgende sessie waarvan de datum nog bepaald moet worden…

View
2012_02_25


Hoe lang kan een gevecht van 5 vs. 5 duren?

Vandaag mochten we weer een nieuw character verwelkomen binnen onze groep, namelijk Elun de Halfling Summoner. Jammer genoeg waren Thor en Flynn afwezig. het goede nieuws was wel dat Ishten terug was. Elun bleek een mercenary te zijn die door de militia ingehuurd was om ons in de gaten te houden en niet te veel doden meer te maken. We begonnen onze tocht op het centrale gedeelte (waar we vorige keer op uit kwamen onder het huis van de historici). Deze keer namen we een andere gang die leidde ons een paar etages lager waar we een guard dood op de grond zagen liggen. We vonden een bloedspoor dat ons nog een verdieping lager leidde.Daar aangekomen zagen we 5 mensen haastig vanalles inpakken in een ruimte. Wij hadden al snel door dat ze van het Syndicaat waren. Toen reeds 1 van hen de kamer uit was iets wegbrengen besloot Valena om het vuur te beginnen met een surprise round in ons voordeel.

De surpriseround stak nogal tegen aangezien zo goed als iedereen zijn aanval had gemist. Onze summoner had als eidolon (soort beest van een andere dimensie dat hem volgt) een wolfachtig beest waardoor we licht in het voordeel waren met 5 vs. 4. We hadden Ishten halveling verplicht om tank te spelen maar we merkten toch dat er niks boven onze goeie oude tank ging die andere zaken aan het regelen was in de stad. De tegenstanders bestonden uit 1 alchemist, 2 thugs (fighters) en 1 witch.

De alchemist begon al gauw weer drankjes te goeien in onze richting die soms vrij hard konden inslaan. En natuurlijk zoals jullie Valena kennen kon ze het niet laten om toch weer een rookbom te goeien. Deze had ze echter niet tegoei nagedacht over de plaats waar ze de bom neergooide. Hierdoor moesten we met ons vieren (+eidolon) allemaal op een hoopje staan wat ons extra kwetsbaar maakte voor de bommen van de alchemist.

We bleven de ene klap na de andere krijgen zonder echt veel tegenspel te kunnen bieden (mede te danken aan de geniale manier van 1 gooien door Vincent XD). Tot overmaat van ramp kwam er nog een tegenstander uit een andere gang, de persoon die eerder was weggelopen was teruggekeerd na het horen van het vechtgeruis. Toen zag het er echter zeer slecht uit voor ons.

Plots was er een ommekeer we hadden 2 fantastische ronden achtereen waardoor we plotseling twee vijanden konden uitschakelen. Met 2 anderen in de rook konden we met vijf tegen de witch vechten. Ondertussen toverde Elun een Earth elemental op de battlefield die geen last had van de rook en dus gewoon die tegenstanders kon gaan afmaken.

De witch bleek geen probleem meer te zijn (logisch aangezien we dik in de meerderheid waren) en ze werd dan ook afgeslacht. Ondertussen was de rookwolk verdwenen en we zagen dat er nog 1 alchemist recht stond en dat een andere thug al gedood was door de earth elemental.

Ook met deze laatste hadden we geen medelijden en die hebben we dus ook neergehaald. Na het gevecht had Elun besloten de rest van onze avonturen bij te wonen ipv. voor de militia te werken als mercenary.

In de kamer vonden we heel wat illegale dranken en boeke over het illegaal stoken. Valena had nog een boek gevonden over het craften van bepaalde bommen. Boek, how te make a bomb

Het gevecht had 3,5 uur geduurd en we moesten dus al stoppen omdat Floris opgehaald werd. Nog een kleine anekdote: Vincent heeft blijkbaar een rare invloed op d20’s. Hij slaagde erin om 4x achtereen 1 te gooien ondanks dat 2 van die pogingen met 2 andere dobbelstenen waren. Misschien is de 1-zijde bij zijn dobbelsteen toch niet verzwaard?

Al bij al een vrij kort verslag vandaag XD. We hadden gedacht om de eerste week van de paasvakantie terug samen te komen. Zie doodle om af te spreken. Ik zal dan terug de GM zijn.

Mvg Yordi

View
2012_02_04


Het Syndicaat

Ishten had ergens anders verplichtingen en kon dus niet aanwezig maar gelukkig ontmoetten we een Human Bard, genaamd Flynn in Erastil. Hij besloot zich bij ons te vervoegen op onze volgende queeste. We hadden in een oud boek een schatkaart gevonden en we besloten om ernaar op zoek te gaan. De lokale innkeeper verwees ons door naar een metropool genaamd Hessen. We besloten om erheen te gaan en onderweg kwamen we voorbij een uitgebrande koets. Op de verkoolde lijken vonden we een zegelring die ook uit Hessen afkomstig bleek te zijn. Wij besloten dus uiteindelijk om onze tocht gewoon door te zetten.

Daar gingen we in het raadshuis op zoek naar info over het familieteken dat de zegelring toonde. Deze bleek van de familie Walthausen te zijn. Toen we het raadshuis (een soort archief van een gemeentehuis) buiten gingen kwam er in volle vaart een koets aangereden die plots stopte. Uit de koets kwamen een paar kruisbogen en ze schoten een belangrijke man van het raadshuis dood. Een guard wist ons te vertellen dat de mannen van de koets van het Syndicaat zijn. Een corrupte bende die recentelijk de stad op stelten zet. We besloten ons er niet veel van aan te trekken en gewoon naar het huis van de familie Walthausen te gaan. De heer Walthausen was niet blij ons met de ring te zien, deze was van zijn broer die nu dus dood was. Hij wist ook dat het Syndicaat hier waarschijnlijk achter zat. Een van de wachters verwees ons door naar het politiebureau toen we vroegen of we iets konden doen tegen het Syndicaat. Met de gedachte om ons er niet mee te bemoeien besloten we onze tocht verder te zetten naar het oudste gedeelte van de stad waar we probeerden wijzer te worden ivm. de kaart die we gevonden hadden.

Flynn enValena gingen een steeg in om met een twee mysterieuze figuren te gaan babbelen. Een van de twee liep snel weg toen wij arriveerden terwijl de andere zijn jas open deed en vroeg of we geïnteresseerd waren in een van de vloeistoffen in zijn jas. Valena besloot een fles te kopen zonder te weten welke vloeistof ze nu eigenlijk kocht. Toen kwam er een guard om de hoek en zette de geheimzinnige figuur het op een lopen met de guard er achteraan. Na dit voorval besloten we om aan te kloppen aan het huis van de Diveraux’s, de plaats die op onze oude kaart aangeduid was.

De assistent van de huisbaas kwam de deur openen en liet ons binnen mits we onze wapens achter lieten, Thor besloot om buiten te wachten met de wapens. De rest van ons ging mee naar binnen weliswaar met enkele verborgen wapens. We hadden een kort gesprek met de huisbazin en we gingen daarna eens een kijkje nemen in de kelder. Daar merkten we op dat er vreemde tekens op de vloer stonden die niet meer leesbaar waren. Het bleek dat de eigenares (ondanks historici te zijn) hier ook niets vanaf wist. Ze verwees ons door naar de vorige eigenaar van het huis, meneer Goodman. Onderweg naar Goodman wist Henry te achterhalen dat de vloeistof die aan Valena verlapt was een zeer sterk, bijtend zuur is.

En wij besloten dan maar naar hem toe te gaan. Het had wat ovetuigingskracht van ons nodig om hem te doen geloven dat we niet kwaadgezind waren maar we konden hem overtuigen. Hij gaf ons een brief mee waarmee we naar het raadshuis konden gaan om speciale documenten in te kijken. Wij wilden weer naar daar gaan om de documenten in te kijken maar wat commotie op een plein trok onze aandacht. Wij konden onze nieuwsgierigheid niet bedwingen en we gingen even kijken. Een vrouw werd lastiggevallen door een knorrige vent en we kwamen voor haar op waarna er nog drie anderen uit een vlakbij gelegen huis kwamen dat in brand gezet leek. Ze waren niet blij met ons en vielen ons aan in het midden van dat plein. Ondertussen begonnen de vlammen in het huis waar ze uitkwamen groter te worden en was men begonnen met het plein te ontruimen.

Eindelijk het moment waarop Thor zo lang gewacht had, nog eens een paar skulls verpulveren met zijn zware warhammer! Maar onze tegenstanders hadden ook iets in petto waarmee we nog niet eerder te maken hebben gehad. Deze alchemists maakten hun potions en zuren ter plekke op een bijzonder snelle manier en die vloeistoffen zorgden voor enom grote explosies die ons allemaal in de problemen bracht in het begin. Ondanks deze nieuwe manier van vechten voor ons hebben we de tegenstanders toch met de grond gelijk gemaakt. Nu hebben we met ons drieën ook direct gezien waarom bards goede support zijn.

Na het gevecht bleek dat deze vier Thugs bij het Syndicaat hoorden. Dus wij besloten hen in het huis te gooien dat nu in lichterlaaien stond om van het ‘bewijs’ af te geraken. Met dit achter de rug te hebben besloten we om ons toch maar te gaan aanmelden bij het politiebureel om tegen het Syndicaat te vechten. Daar kregen we licenties om ze aan te houden en af te voeren en we kregen ook een paar ketttingen mee om de potentiële gevangenen vast te zetten.

Dat gedaan hebbende gingen we terug naar het raadshuis met de brief van de heer Goodman. We kregen toegang tot de speciale archieven en daar bleek dat ze ook niet zoveel wisten overeen de grond in de kelder. Alleen dat het huis rond die stenen gebouwd was. Toen we buiten kwamen zagen we een bekende zanger “Fat Cat” James Newville van de stad met een heleboel fans rondom hem. Er werd gezegd dat hij vanavond een concert zou geven (iets voor ons om bij te wonen dus).

Niet veel wijzer over het huis van Diveraux gingen we dus er terug naartoe en daar recht de kelder in. Deze keer mochten onze wapens wel mee binnen. Valena en Flynn werkten samen om een leugen uit te bouwen opdat we de vloer toch zouden kunnen openbreken terwijl we eigenlijk niet zeker waren of er wel degelijk iets te vinden was. We gooiden het flesje met de vloeistof van een kleine afstand en onze leugen bleek uiteindelijk toch waar te zijn. Er werd een lange trappenhal zichtbaar, dapper als we zijn gingen wij natuurlijk naar beneden.

Eenmaal ondergekomen kwamen we uit op een gedeelte dat even oud was als de stenen in de kelder van Diveraux. Die laatste was trouwens met ons meegekomen omdat ze zelf ook nieuwsgierig was naar wat er zich al die tijd al onder haar huis verstopte. Er kwamen enkele delen op dit oude gedeelte uit maar op een na waren die allemaal recenter aangelegd. We volgden de oude gang (weer een stel trappen) waar we bij een dubbele deur uitkwamen. We keken door het sleutelgat en zagen een stel mensen staan waaronder de zanger die we eerder tegengekomen waren.

Thor nam de voorhand, hij bashte de deur gewoon in en zo begon ons tweede gevecht. Dit werd een moeilijker gevecht als we oorspronkelijk dachten. Ze waren met vijf en wij met vier aangezien mevrouw Diveraux geen zin had om mee te vechten. We voelden een negatieve energie die ons nadeel gaf op onze aanvallen, alsof de minderheidspositie nog niet genoeg was. Twee opponents hielden zich in het begin wat op de achtergrond terwijl de drie anderen recht op ons afkwamen. Toen ze dicht genoeg waren kreeg Valena ineens het bizarre idee om een rookbom te gooien waardoor er een rookwolk ontstond tussen de terughoudende tegenstanders en onze groep terwijl de drie anderen zich in de rookwolk niet goed meer konden oriënteren. Voor een korte tijd werd er door de meesten van ons gewoon in het wilde weg door de rookwolk geschoten wat een paar lucky shots opleverde. Dit ook mede door de oppeppende magie van Flynn. maar de rookbom was niet de enige troef van Valena. Ze gooide ook nog een fles met olie in de rookwolk en even later een brandbom wat voor een mega-explosie zorgde. Als dat nog niet genoeg was werd er ook nog een Fireball succesvol in de rookwolk gestuurd door Henry. We kunnen wel zeggen dat de tegenstanders in de rookwolk geroosterd werden. Een van de in het begin teruggetrokken tegenstanders probeerde zijn kameraden te vinden in de rookwolk door ernaar te roepen. Mede door dit geroep kon Thor hem neerschieten met zijn longbow vanaf de andere kant van de rookwolk. De Thug heeft het zeker gevoeld!

Op een bepaald ogenblik was de negatieve energie weg, we waren erin geslaagd om een leider te doden die in de rookwolk verdwaalt geraakt was. Thor en Valena besloten om verder te lopen in de kamer en de anderen in de rookwolk even te laten voor wat ze zijn. Toen sprong er plotseling een kleine Halfling vanaf het plafond tussen ons in (zij was er in het begin maar was halverwege plotseling verdwenen). En ze gebruikte een speciaal truuckje om een brandbom in Valena haar mantel te steken. Maar dankzij haar snelle reflexen slaagde ze erin de bom te pakken en snel achter zich te gooien voor die ontplofte. Ondertussen bleven Flynn en Henry met hun kruisbogen door de rookwolk schieten en de halfling had de aandacht van Thor getrokken die hem een rake klap uitdeelde. De halfling was hier niet zo blij mee en gebruikte een Potion of Darkness waardoor alles ineens zwart voor iedereen zijn ogen was, maar gelukkig werkt dat niet bij dwergen aangezien ze darkvision hebben. De halfling probeerde we te geraken maar Thor was hem te slim af en sloeg hem bewusteloos neer op de grond, goed en wel uitgeteld voor een paar uren.

De rookwolk verdween even later evenals de duisternis en de drie resterende Thugs kregen de daver op het lijf en probeerden zich uit de voeten te maken. Iets anders dat nog opviel was dat we een van de doden in de rookwolk herkenden, het was “Fat Cat” James Newville. De eerste thug werd tegengehouden door Thor terwijl de tweede al snel buiten bewustzijn gebracht werd door een shot van de kruisboog van Flynn. Valena bond de halfling eerst snel vast met de kettingen die ze gekregen hadden en daarna stormde ze op de thug af die tegen gehouden werd door Thor en sloeg ze hem bewusteloos met het hilt van haar dagger.

De laatste thug had het op een lopen gezet en die konden we jammer genoeg niet meer inhalen. We bonden de bewustelozen vast en brachten ze naar het politiekantoor. Daar waren ze heel blij met onze vangst maar ze vonden het jammer dat we de zanger niet levend gevangen hebben genomen. Voor de anderen af te leveren kregen we een mooie bounty uitgekeerd. Alleen vond de militie het minder amusant dat we “Fat Cat” James Newville per ongeluk hadden gedood. Ze vonden dit zo omdat hij een geliefd publiek figuur was.

We gingen terug naar de ondergrondse gangen met een paar agenten. Terwijl zij de plaats van het gevecht onderzochten zetten wij onze tocht verder in de ondergrondse gangen. We kwamen uit op een geheime alchemisterij waar ze illegale producten maakten. Flynn en Valena besloten om zich te disguisen zodat we daar gewoon konden doorlopen zonder echt op te vallen. Dat lukte en we vonden een trap die terug naar boven leidde. het was ondertussen al tegen de avond en we kwamen in een zaal uit waar een optreden plaats zou hebben. Maar “Fat Cat” James Newville kwam niet opdagen (alleen wij wisten waarom niet) en daardoor werd het concert afgelast. Met deze informatie gingen we terug naar de politie en zij hebben alle ondergrondse gangen doorzocht en een heel groot deel van het Syndicaat opgeruimd.

Maar, waar we eigenlijk voor gingen was de schatkaart die we gevonden hadden en op het einde van deze sessie weten we nog niets meer over de schat. Wie weet zullen we hem de volgende keer verder gaan zoeken?

Ik hoop dat ik niet te veel vergeten ben.
Grts Yordi

View
2011_12_31


Pathfinder: the role playing game

Part 1: Black fang’s cave

Vandaag hadden we voor de eerste keer afgesproken om Pathfinder te spelen. In het begin de regels nog eens uitleggen op een versneld tempo voor dat we eindelijk konden beginnen. We waren met vier spelers. Floris speelde met Ishten, een elf cleric. Nico speelde met Thor, een dwarven fighter. Vincent speelde met Henry, een Human Wizard. En ikzelf (Yordi) speelde met Valena de Human rogue.

Om het spel te leren kennen, beide als spelers en GM begonnen we met het premade avontuur dat in de beginnerbox zat: Black Fang’s cave.

Alle characters kwamen samen in de inn van Erastil. Daar had Valena de opdracht op voorhand voorbereidt zodat de groep direct kon vertrekken richting de grot van Black Fang. Na een klein uurtje wandelen arriveerden we aan de grot. Bij de ingang stond een standbeeld van een grote krijger maar niemand wist precies wie aangezien er zuur op het beeld had ingewerkt. Voor de ingang van de grot hing een dikke laag mos die plotseling aan de kant geschoven werd door 2 goblins die de aanval inzetten.

Dat ongedierte werd snel opgeruimd en daaropvolgend kwamen we in de eerste kamer van de grot. Daar lagen 2 slaapzakken en een klein kistje. Het kistje werd gemakkelijk geopend nadat de sleutel in 1 van de slaapzakken teruggevonden was.

Even verderop stond er een deur, we besloten ernaartoe te gaan. We openden de deur en we zagen een magisch fontein. Deze had als opschrift: ‘Eenieder die goud offert aan Desna, godin van het fortuin, zal een blessing krijgen’ De enige die het aandurfde om te drinken van de fontein na er een muntstuk in gegooid te hebben was Ishten, de anderen bleven liever van het water af.

In deze kamer hoorden we wat gebabbel in de verte. We besloten echter de andere kant op te gaan en via een deur in de volgende kamer terecht te komen. In die kamer zagen we een mooie, grote robijn schitteren die geflankeerd was door 2 standbeelden die ons met dreigende ogen aankeken. Iedereen probeerde om rustig te kijken waar ze hun voeten neer moesten zetten behalve Ishten die ging zonder argwaan richting een standbeeld toen beide standbeelden plotseling vuur begonnen te spuwen. Valena kon net wegduiken en Henry stond buiten range maar Thor en vooral Ishten kregen de volle laag.

Iedereen ging terug achteruit en ondertussen ging Valena proberen om de trap onschadelijk te maken terwijl Henry zijn mage hands gebruikte om het voorwerp te pakken te krijgen (achteraf bleek dit normaliter onmogelijk te zijn omdat hij geen magische voorwerpen mag bewegen met die spell). Dat lukte en het lukte na een tijdje ook om 1 van de beelden onschadelijk te maken. Het begonnen al laat te worden dus besloten we onze slaapzakken boven te halen en in deze kamer te slapen omdat die goed verdedigbaar is.

’s Nachts zijn er geen problemen geweest en we gingen dus maar door richting een andere deur. Toen we die openden zagen we een kleine kamer die voor het grootste deel vol spinnenwebben hing. We gingen de kamer voorzichtig in richting het lijk van een goblin waarop we een speelgoedje van een draak vonden. Ondertussen spurtte er ineens een Giant Spider langs de webben naar beneden en die viel ons aan. Na een relatief kort gevecht en uitkijken voor een vergiftigde angel konden we op ons gemak doorlopen naar de volgende kamer. Tijdens het vorige gevecht probeerde Henry zijn kennis over spinnen te raadplegen maar blijkbaar wist hij dus nog niet eens wat een spin was…

We zagen een rare pilaar in het midden van de gang staan met een aantal rare tekens maar niemand kon ze ontcijferen. Even verderop zagen we een klein meertje met een klein eilandje waarop een aantal glimmende voorwerpen lagen. De mannen waren te bang om te zwemmen dus moest Valena dat karweitje weer opknappen. Ze ging naar dat eiland maar toen ze daar bijna was werd ze gegrepen door een Reefclaw. De rest moest proberen om met ranged weapons de reefclaw af te maken voor hij Valena mee naar onder trok. Dat lukte gelukkig ook en zo kwam ze er met de schrik vanaf.

Op het eiland lag een zwaard wat goud, een potion of invisibility en een potion of levitation. Dat zwaard bleek een Dragon-Bane longsword +1 te zijn. We vervolgden onze weg langs het meertje door en zo kwamen we in de kamer terecht waar we eerder gebabbeln vandaan hoorden komen. We zagen een aantal goblins met elkaar kibbelen totdat ze ons in de mot kregen. Er waren 5 goblins in totaal (waaronder 1 op een troon zat). Hij sprak tegen de party: ‘Me, King Fatmouth, sister Bucktooth stole dragon toy. Her missing now. These idiots too scared to go find toy. If you find toy, me let you live. And me let you go to throne room if you want.’

De groep gaf het speelgoed draakje dat ze eerder gevonden hadden aan de goblins en ze mochten de berg op klimmen zonder aangevallen te worden. Thor geraakte zonder problemen boven en gooide daar een touw naar beneden om de rest omhoog te helpen. In de kamer waarin we beland waren voelden we dat we bekeken werden. We wisten ook snel wat er ons aan het bekijken was. 3 skeletons vielen ons ineens aan vanuit de andere kant van de kamer. Zoals altijd is Thor er als de kippen bij als hij kan vechten. Ditmaal was het niet anders, met zijn eerste slag had hij al direct een skeleton verpulverd! En de ronde erna nog een. Ook dit was geen al te moeilijk gevecht.

We gingen de trappen af naar de laatste kamer toen we Black Fang zagen. Thor trok zijn aandacht zodat de draak hem zou aanvallen terwijl Valena de potion of invisibility nam om de draak langs achter te flanken. Terwijl Henry zijn sterkste spells castte en Ishten met zijn boog aanviel en ondertussen het leven van Thor in de gaten hield. Met behulp van de dragon-bane longsword kon hij de draak een paar rake klappen uitdelen. Na enkele klappen sprong de draak op en vloog weg via een nis in het plafond van de grot. Hierdoor konden wij aan zijn goudstapel, daar vonden we enkele potions en scrolls en een heleboel goud.

Op de terugweg zagen we dat de goblins en King Fatmouth nog altijd in dezelfde kamer waren en toen kwam Thor op het idee om een verrassingsaanval te doen vanop de clif. Dit was een heel gemakkelijk gevecht aangezien we bleven boogschutten terwijl Thor de goblins die naar boven probeerden te klauteren de hersenpan insloeg. We konden nu ook aan de schatkist die naast de troon van King Fatmouth stond en hebben daar alles uit meegenomen.

We gingen terug naar de inn van Erastil om daar direct in ons volgende avontuur te rollen.

Part 2: crypte des doods

Terug aangekomen in Erastil gingen we terug naar de inn en daar hoorden we dat er wat problemen waren op het plaatselijke kerkhof, er bleken lijken verdwenen te zijn ui de tomben. Wij besloten om daar eens op onderzoek uit te gaan.

Aangekomen op het kerkhof bleek inderdaad dat een aantal graven gewoon leeg waren geroofd. Op het kerkhof waren allemaal kleinere catacomben en 1 grote. In de eerste kamer waren er 3 graven die gesloten waren en aan de zijkanten stonden hoge pilaren. Wij gingen gewoon door tot de deur op het einde maar halverwege de kamer kraakten de graven en uit elk graf kwam een skeleton die even later op een hoop lagen na een gemakkelijk gevecht.

Wij gingen gewoon door naar de volgende kamer daarna. Er was hier niet veel te zien en aan de andere kant van de kamer waren er 2 deuren: 1 links en 1 rechts.We gingen in de richting van de linkse deur toen Thor plots een valstrik activeerde, een grote put opende zich onder hem en hij viel in de put. De rest hielp hem er snel uit natuurlijk.

We gingen de linkse deur in waar we een standbeeld met 2 graven erlangs zagen. We waren iets meer op onze hoede als in de vorige kamers. Achter het standbeeld zagen we een hendel staan. We haalden de hendel over en hoorden de deur in de vorige kamer kraken en direct erna ook de 2 graven in de kamer, deze keer hadden we te maken met 2 zombies, ook geen onoverwinnelijke tegenstanders.

In deze kamer was er geen andere deur dus we gingen terug naar de kamer van de valstrik. De deur aan de andere kant was open gegaan en we konden daar dus door. In deze kamer stonden er 4 graven links van ons en rechts van ons een poel. Na een perception check zag Valena een andere grendel op de bodem van de poel. Natuurlijk mocht zij ook weer het water in omdat de anderen schrik hadden dat er weer iets zou gebeuren.

De volgende deur aan de andere kant ging open maar voor we vertrokken onderzochten we eerst nog de 4 graven. In een graf zagen we mini-eieren liggen, waarschijnlijk van een insect maar niemand kon identificeren van welk beest ze waren. We gingen dan toch maar door de net open gegane deur. Plotseling begon er een bijl heen en weer te vliegen die ontmanteld moest worden door Valena. Dat lukte zonder al te veel problemen en we liepen verder door de gang.

We kwamen uit in een soort gevangenis/folterkamer waar een stuk of 5 kooien waren. In 1 kooi lag een lijk, in een andere zat een wolf en in nog een andere zat een boer uit de omgeving, die wist alleen maar te zeggen dat hij ontvoerd was en dat hij hier zo snel mogelijk weg wou ondertussen werd de wolf verslaan door Thor.

Aan het einde van de kamer was er een trap die naar beneden leidde. Natuurlijk gingen wij de trap af. De trap kwam uit op een bibliotheek en achteraan in de kamer was er een doorgang en op het einde van de kamer lag er een boek op een pedestal. Henry kon uit het boek een aantal zinnen lezen en toen opende er zich een ander luik langs de andere uitgang, deze hing vol met webben maar we besloten toch om erdoor te gaan. Niet veel verder stond er dan een standbeeld met een bepaalde speciale code op die Henry gelukkig kon lezen.

Hierna gingen we door de andere gang. Daar kwamen we uit op een magisch veld waar het probleem met de code opgelost moest worden. Dat bleek niet zo’n groot probleem te zijn dus we gingen zonder problemen over dat magische veld heen. Hierna kwamen we in de laatste kamer uit. Er stond een skeleton boss ons op te wachten. Dit was een vrij heftig gevecht aangezien de skeleton een immens hoge (voor ons level) armor had. Valena werd zelfs zo hard geraakt dat ze in een klap dood was (-11 health). De rest kon de skeleton afmaken en gelukkig had Ishten een scroll of renew life om Valena terug tot leven te wekken.

We kregen echter niet veel rust na dit gedoe, want plots verscheen Aconia Rastburn een half-lich. Zij boodt ons aan om opdrachten voor haar uit te voeren en daarbij zouden we nog een aantal extra voordelen krijgen. Thor en Henry waren tegen het aanbod terwijl Valena twijfelde en Ishten akkoord wou gaan (wat vrij raar is voor een LG Cleric). Na een kort dispuut besloten we het aanbod vriendelijk af te slaan waarop Aconia ons aanviel.

Alsof het vorige gevecht nog niet hard genoeg was was dit nog moeilijker. Op een bepaald moment waren Thor en Henry zo goed als unconcious maar dankzij Ishten bleef iedereen in leven. Hij is daadwerkelijk een meester in het healen. Met een heleboel geluk versloegen we de Half-Lich en was het probleem op het kerkhof opgelost.

In een van de boekenrekken vonden we een schatkaart waar we de volgende sessie achteraan gaan.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.