het Syndicaat


Het Syndicaat

“Het Syndicaat” is de naam die de pers en militie gebruiken om te verwijzen naar een naamloze, criminele organisatie die opereert vanuit Hessen. Ze houden zich vooral bezig met het illegaal stoken van alcohol en het verkopen ervan, ze zijn in de praktijk ook agressief tegen iedereen die tegen hen is. Hun motto: “Al wie niet voor ons is, zal verdomd hard zijn best moeten doen om te overleven”. Ze draaien hun hand niet om voor een moord meet of minder.

Er is ook sprake van eventuele linken met Ardanosis maar die zijn nog niet bevestigd.

Leden

De leden van het Syndicaat bestaan vooral uit thugs, alchemisten, witches,…
Ze worden echter ook gesteund door tal van invloedrijke mensen. Zo hadden ze bijvoorbeeld “Fat Cat” James Newville aan hun kant staan totdat hij, al dan niet per ongeluk, het leven liet bij een razzia van de militie.

Leiderschap

Over de breinen achter het Syndicaat is niets bekend. Leden krijgen hun orders van anonieme bronnen en beweren op eigen houtje te handelen. Concreet bewijsmateriaal is zeldzaam.

Werkwijze

Het smokkelen zelf gebeurt via een oud netwerk van ondergrondse gangen, die nu door de militie verkend worden. Men maakt tevens gebruik van lokale handelaars, die betaald worden voor het helen van goederen, gebruik van gesloten ruimtes, etc.

Thieves guild

Sommige individuen beweren dat de Thieves guild meer weet over het Syndicaat dan ze laat uitschijnen.

Gekende Leden

“Fat Cat” James Newville
“Braces” MacKenzie

Voetvolk

Thug
alchemist
witch
Guardian

het Syndicaat

Arenesan Loa_Vecre